Địa điểm vui chơi ở Khu vực Công Viên Phía Bắc Cầu Trần Phú Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Địa điểm vui chơi ở Khu vực Công Viên Phía Bắc Cầu Trần Phú Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Tìm thấy 20 kết quả (0.0013 giây)


72 - 74 Trần Phú, P. Lộc Thọ Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Sailing Club Nha Trang Resort

72 - 74 Trần Phú, P. Lộc Thọ

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

8.3

Giá từ: 500.000đ - 4.000.000đ

6 Biệt Thự Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Asia Paradise Hotel

6 Biệt Thự

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.6

Mục: Khách sạn

Giá từ: 900.000đ - 4.000.000đ

72 - 74 Trần Phú, P. Lộc Thọ Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Sailing Club Nha Trang - Bar Bãi Biển

72 - 74 Trần Phú, P. Lộc Thọ

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.8

Mục: Bar/Pub

Giá từ: 500.000đ - 1.650.000đ

48 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Nha Trang View Restaurant - Hải Sản Tươi Sống

48 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bình luận (4)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.6

Mục: Nhà hàng

Giá từ: 20.000đ - 220.000đ

Tel: N/A

85 Tháp Bà, P. Vĩnh Thọ Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Ốc Hương - Tháp Bà

85 Tháp Bà, P. Vĩnh Thọ

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

5.2

Mục: Quán ăn

Giá từ: 20.000đ - 55.000đ

28 Tháp Bà, P. Vĩnh Thọ Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Ốc Đông Xuân - Tháp Bà

28 Tháp Bà, P. Vĩnh Thọ

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

5.8

Mục: Quán ăn

Giá từ: 20.000đ - 55.000đ

7A Tháp Bà Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Đặc Sản Bánh Căn Cô Tư

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

6.8

Giá từ: 20.000đ - 50.000đ

Tel: N/A

109C Bờ Kè, Cù Lao Hạ Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Lưu Thi - Hải Sản Tươi Sống

109C Bờ Kè, Cù Lao Hạ

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.6

Mục: Quán ăn

Giá từ: 200.000đ - 300.000đ

Bờ Kè Bắc Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Hạnh Xuân - Hải Sản Nha Trang

Bờ Kè Bắc

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.4

Mục: Nhà hàng

Giá từ: 120.000đ - 330.000đ

104C Cù Lao Trung, Bờ Kè Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Cá Mập Biển Đông - Hải Sản

104C Cù Lao Trung, Bờ Kè

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.2

Mục: Quán ăn

Giá từ: 20.000đ - 200.000đ

Tel: N/A

98C Cù Lao Trung Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Hải Sản Bến Thuyền

98C Cù Lao Trung

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

3.4

Mục: Nhà hàng

Giá từ: 100.000đ - 500.000đ

42B Cù Lao Trung Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Bờ Kè Quán - Hải Sản Tươi Sống

42B Cù Lao Trung

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

6.7

Mục: Nhà hàng

Giá từ: 30.000đ - 165.000đ

Tel: N/A

201 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Làng Chài Dũng Chuyên

201 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bình luận (4)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

3.6

Mục: Quán ăn

Giá từ: 100.000đ - 220.000đ

Tel: N/A

Bờ Kè Trần Phú Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Nhà Hàng Hải Sản Âu Cơ

Bờ Kè Trần Phú

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.7

Mục: Nhà hàng

Giá từ: 30.000đ - 200.000đ

4 Phạm Văn Đồng (Công viên phía bắc Trần Phú) Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Yến Sào Khánh Hòa

4 Phạm Văn Đồng (Công viên phía bắc Trần Phú)

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.0

Mục: Nhà hàng

Giá từ: 200.000đ - 550.000đ

26D Trần Quang Khải Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Con Gà Pháp - Trần Quang Khải

26D Trần Quang Khải

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.4

Mục: Nhà hàng

Giá từ: 50.000đ - 400.000đ

Tel: N/A

29 Phạm Văn Đồng Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Nem Ninh Hoà

29 Phạm Văn Đồng

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

8.4

Mục: Quán ăn

Giá từ: 20.000đ - 30.000đ

1 Trần Phú Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Hoàng Tuấn Coffee - Trần Phú

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

7.6

Mục: Café/Dessert

Giá từ: 10.000đ - 33.000đ

Tel: N/A

3 Hòn Chồng Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Quán Ăn Vặt Thuỷ Xì-tin

3 Hòn Chồng

Bình luận (3)

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

6.3

Giá từ: 10.000đ - 30.000đ

Tel: N/A

14 Tháp Bà Tp. Nha Trang Khánh Hoà

Ăn Đêm - Tháp Bà

Tỉnh/Thành: Khánh Hoà

Quận/Huyện: Tp. Nha Trang

8.0

Mục: Quán ăn

Giá từ: 20.000đ - 35.000đ

Tel: N/A