Địa điểm vui chơi ở Khu vực Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Địa điểm vui chơi ở Khu vực Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Tìm thấy 131 kết quả (0.0020 giây)


37A Lý Thường Kiệt Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Lan Viên Hotel - Lý Thường Kiệt

37A Lý Thường Kiệt

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

9.0

Mục: Khách sạn

Giá từ: 800.000đ - 3.000.000đ

43 Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

August Cinema - Hàng Bài

43 Hàng Bài

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

5.3

Giá từ: 60.000đ - 150.000đ

Tel: N/A

53D Bà Triệu Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Tuấn Salon - Bà Triệu

53D Bà Triệu

Bình luận (0)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

8.6

Giá từ: 50.000đ - 800.000đ

Tel: N/A

22 Ngõ Gạch Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ô Mai Thanh Giang - Ngõ Gạch

22 Ngõ Gạch

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

9.0

Giá từ: 25.000đ - 150.000đ

47 Hàng Lược Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Shop & Go - Hàng Lược

47 Hàng Lược

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

7.4

Giá từ: 15.000đ - 50.000đ

Tel: N/A

26 Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Trường THCS Trưng Vương - Hàng Bài

26 Hàng Bài

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

8.0

Giá từ: 100.000đ - 300.000đ

Tel: N/A

70 Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Thực Phẩm IRRD

70 Trần Hưng Đạo

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

8.6

Giá từ: 50.000đ - 100.000đ

19 Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Rạp Kim Đồng - Hàng Bài

19 Hàng Bài

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

6.9

Giá từ: 70.000đ - 150.000đ

Tầng 5, P-Tower, 52 Bà Triệu Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Nha Khoa Phạm Dương - Bà Triệu

Tầng 5, P-Tower, 52 Bà Triệu

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

7.8

Mục: Nha khoa

Giá từ: 300.000đ - 1.000.000đ

149A Phố Huế  Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Huy Việt Hair Salon - Phố Huế

149A Phố Huế

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

8.2

Giá từ: 100.000đ - 3.000.000đ

36 Lý Thường Kiệt Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Bảo Tàng Phụ Nữ Việt Nam

36 Lý Thường Kiệt

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

7.9

Giá từ: Đang cập nhật

40 Bà Triệu Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

RoyalTea - Bà Triệu

40 Bà Triệu

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

7.3

Mục: Café/Dessert

Giá từ: 40.000đ - 200.000đ

Tel: N/A

29 Bà Triệu, P. Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Cơm Rang Gà Quay - Bà Triệu

29 Bà Triệu, P. Hàng Bài

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

6.7

Mục: Quán ăn

Giá từ: 55.000đ - 132.000đ

Tel: N/A

49A Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Ngô Quyền

49A Ngô Quyền

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

7.7

Giá từ: 15.000đ - 75.000đ

Tel: N/A

18 Hàm Long Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Nộm Toàn Béo - Hàm Long

18 Hàm Long

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

7.0

Mục: Quán ăn

Giá từ: 20.000đ - 110.000đ

Tel: N/A

25 Hàm Long Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Nộm Mai Nga - Hàm Long

25 Hàm Long

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

6.9

Mục: Quán ăn

Giá từ: 12.000đ - 17.000đ

Tel: N/A

26 Xóm Hạ Hồi, Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Gà Nướng Ò Ó O - Hạ Hồi

26 Xóm Hạ Hồi, Trần Hưng Đạo

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

7.3

Mục: Quán ăn

Giá từ: 50.000đ - 208.000đ

Tel: N/A

49 Ngô Quyền Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Dương Béo - Thế Giới Ngan - Ngô Quyền

49 Ngô Quyền

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

6.7

Mục: Quán ăn

Giá từ: 30.000đ - 100.000đ

Tel: N/A

22B Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

GoGi House - Hai Bà Trưng

22B Hai Bà Trưng

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

7.1

Mục: Nhà hàng

Giá từ: 200.000đ - 400.000đ

Tel: N/A

26 Lý Thường Kiệt Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Thiên Di Quán - Ẩm Thực Hong Kong - Lý Thường Kiệt

26 Lý Thường Kiệt

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Hoàn Kiếm

6.7

Mục: Nhà hàng

Giá từ: 120.000đ - 1.000.000đ

Tel: N/A